Đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu dân cư khu 1, thị trấn Thanh Hà

THỨ TƯ, 30/11/2022 10:32:02

Công trình bao gồm các hạng mục cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt và cấp thoát nước...

Ngày 29.11, HĐND huyện Thanh Hà ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu 1, thị trấn Thanh Hà (giai đoạn 3 và 4). 

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất. Quy mô công trình bao gồm các hạng mục san lấp, đường giao thông, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt và cấp thoát nước, bể lắng đọng, bãi đỗ xe. Việc đầu tư xây dựng trong phạm vi diện tích 4,02 ha của khu dân cư này. Công trình được thực hiện trong năm 2022-2023.

Mục tiêu đầu tư công trình này nhằm từng bước hoàn thiện về cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết đã duyệt, mở rộng quỹ đất ở của thị trấn Thanh Hà, đáp ứng nhu cầu đất ở của nhân dân...
PV