Chí Linh phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 85%

THỨ NĂM, 10/02/2022 08:36:44

Đến năm 2040, dân số của thành phố dự báo khoảng 401.400 người, trong đó dân số nội thị khoảng 249.200 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 87%.

<audio controls><source src="https://media.baohaiduong.vn/files/library/video/chilinhdothi.mp3" type="audio/mpeg"></audio>

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch chung TP Chí Linh đến năm 2040, dự báo đến năm 2030, thành phố sẽ có khoảng 280.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 238.680 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 85%. 

Hiện nay, diện tích đất ở bình quân trên địa bàn TP Chí Linh là 78,9 m2/người, đến năm 2040, con số này là 30 m2 - 39,8 m2/người. Khu vực trung tâm thành phố gồm các phường: Sao Đỏ, Cộng Hòa, Chí Minh, Thái Học được xác định là khu vực đô thị nén, chỉ tiêu đất ở mới khoảng 30 m2/người. Khu vực các phường còn lại và xã ngoại thị chủ yếu phát triển các khu dân cư đô thị sinh thái, mật độ thấp, tăng tỷ lệ đất công viên cây xanh, thiết chế văn hóa xã hội để phát triển TP Chí Linh trở thành đô thị xanh, sinh thái, nghỉ dưỡng, đáng sống theo định hướng của tỉnh.

 PV