Bình Giang đưa vào sử dụng đường liên xã gần 38 tỷ đồng

THỨ TƯ, 30/11/2022 13:00:58

Đường có tổng chiều dài hơn 4 km, là đường liên xã kết nối thị trấn Kẻ Sặt với các xã Thúc Kháng, Thái Dương, Thái Hòa.

Huyện Bình Giang đã đưa vào khai thác, sử dụng đường Thanh Niên với tổng chiều dài hơn 4 km, kinh phí đầu tư gần 38 tỷ đồng.

Đường Thanh Niên là đường liên xã kết nối thị trấn Kẻ Sặt với các xã Thúc Kháng, Thái Dương, Thái Hòa. Tuyến đường được triển khai từ năm 2020 và hoàn thành trong năm 2022. Mặt đường rộng 7 m, đổ bê tông dày từ 20-25 cm, hai bên đường trồng cây xanh.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường Thanh Niên đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của nhân dân. Đặc biệt, tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và phát triển điểm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch làng nghề vàng bạc Châu Khê, Lương Ngọc và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hát trống quân ở thôn Ngọc Cục (cùng xã Thúc Kháng).
HN