73 chợ có hạ tầng nền, lán chợ, giao thông nội bộ xuống cấp

THỨ BA, 16/08/2022 14:00:43

Theo Sở Công thương Hải Dương, toàn tỉnh hiện có 73 chợ hạng 3 có nền, lán chợ, giao thông nội bộ đã xuống cấp khá nghiêm trọng.

Theo Sở Công thương, hiện các chợ hạng 1, chợ ở khu vực đô thị và các chợ do doanh nghiệp, HTX đầu tư, khai thác ở tỉnh ta cơ bản đều có nền và đường giao thông trong chợ được đổ bê tông sạch sẽ, thoáng rộng. Lán chợ được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, cơ bản bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện có 73 chợ hạng 3 có nền, lán chợ, giao thông nội bộ đã xuống cấp khá nghiêm trọng do việc đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ thường đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi đó nguồn vốn ngân sách của địa phương còn khó khăn. 

Toàn tỉnh hiện có 186 chợ, trong đó có 3 chợ đạt tiêu chí chợ hạng 1, chợ đầu mối (tương đương hạng 1); 20 chợ được định hướng trong quy hoạch là hạng 2 và 163 chợ được định hướng trong quy hoạch là hạng 3. 
PV