Tất cả các xã, thị trấn ở Tứ Kỳ đạt chuẩn phổ cập giáo dục

THỨ BA, 06/12/2022 15:00:03

Năm 2022, huyện cũng đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Theo kết quả rà soát phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Tứ Kỳ, năm 2022, tất cả 23 xã, thị trấn của huyện đều đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3. Năm 2022, huyện cũng đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ). Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện đạt mục tiêu đề ra.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện, các địa phương nghiêm túc thực hiện điều tra, thống kê. UBND huyện sớm kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ phụ trách rà soát các xã, thị trấn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra. Việc kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được thực hiện đúng quy định.
LAN ANH