​Hơn 68% số thí sinh đăng ký thi tổ hợp xã hội

THỨ TƯ, 18/05/2022 09:07:30

Ngày 17.5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết toàn tỉnh có hơn 20.500 thí sinh (gồm cả thí sinh tự do) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến.

Có hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi môn tổ hợp xã hội và gần 5.900 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp tự nhiên. Một số thí sinh tự do chỉ đăng ký dự thi để xét tuyển vào các trường đại học hoặc cao đẳng. 

Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 100% số học sinh đang học lớp 12 phải đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến, nhưng từ kỳ thi trước nhiều trường trong tỉnh đã cho học sinh đăng ký dự thi theo hình thức này. Năm nay các trường đã có kinh nghiệm nên triển khai học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến không nhiều khó khăn. 
PV