[Đồ họa] Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

THỨ TƯ, 10/08/2022 12:34:38

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian tựu trường sớm nhất sẽ trước 1 tuần.