[Đồ họa] Hải Dương tăng thu học phí

THỨ SÁU, 09/12/2022 09:07:10

Chiều 8.12, tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về tăng thu học phí và hỗ trợ mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023.