Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường công lập

THỨ TƯ, 25/05/2022 15:26:04

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023 cơ bản giữ nguyên so với năm học trước. Các trường THPT ngoài công lập chưa được giao chỉ tiêu cụ thể.

Bảng dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết:

THẾ ANH