[Đồ họa] Chân dung nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ

CHỦ NHẬT, 02/10/2022 21:00:34

Đặng Lê Nguyên Vũ (lớp 12 Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình) là người đầu tiên mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về tỉnh Thái Bình.