[Đồ họa] Lễ hội hoa ban Điện Biên - điểm đến tháng 3

THỨ TƯ, 08/02/2023 11:12:31

Ngày 11.3, Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII sẽ chính thức được khai mạc.