[Video] Mới lạ trải nghiệm làm đèn ông sao

THỨ HAI, 15/08/2022 12:36:46

Hoạt động trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn làm đèn ông sao tại Bảo tàng tỉnh thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

<video source="/files/library/video/Moi%20la%20(OK).mp4" />
Xem clip
LÊ HƯƠNG