Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đình Cả Đại Hương

CHỦ NHẬT, 20/11/2022 16:19:27

Ngày 19.11, phường Nam Đồng (TP Hải Dương) khánh thành dự án trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia đình Cả Đại Hương (hay còn gọi là đình Khánh Hội).


Lãnh đạo phường Nam Đồng cắt băng khánh thành sau khi trùng tu, tôn tạo đình Cả Đại Hương

Năm 2019, phường Nam Đồng tiến hành tu bổ, tôn tạo đình với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng (nhân dân đóng góp gần 400 triệu đồng, còn lại là từ nguồn ngân sách các cấp). Nền đình được nâng cao 0,5 m so với trước, toà đại bái được giữ nguyên.

Đình Cả Đại Hương là nơi thờ ngũ vị đại vương là Đào Công Hoằng, Đào Công Mỹ, Đào Công Tế, Đào Công Quảng và Đào Công Nhân, có công giúp vua Lý Nam Đế đánh thắng giặc Lư­ơng, đem lại thái bình cho nước Vạn Xuân vào thế kỷ VI. Di tích được khởi dựng vào thời hậu Lê (thế kỷ XVIII), tu bổ vào thời Nguyễn (thế kỷ XIX). Năm 2004, đình được xếp hạng di tích quốc gia.

PV