Ngày 3.10: Tổ chức Lễ kỷ niệm 720 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn

THỨ NĂM, 24/09/2020 09:08:04

Các nghi lễ phải được thực hiện trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 720 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn diễn ra trong 45 phút, từ 8 giờ ngày 3.10 (tức ngày 17.8 âm lịch) tại di tích đền Kiếp Bạc. Lễ kỷ niệm 578 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và lễ khánh thành lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ diễn ra sáng 2.10 (tức ngày 16.8 âm lịch) tại di tích Côn Sơn. 

Ngoài ra, Lễ cáo yết được tổ chức ngày 26.9 (tức ngày 10.8 âm lịch), Lễ giỗ Đức Thánh Trần vào ngày 6.10 (tức ngày 20.8 âm lịch)… Năm nay, để phòng chống dịch Covid-19 nên nhiều nghi lễ, hoạt động truyền thống ở khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc không được tổ chức như hội quân trên sông Lục Đầu, thả đèn hoa đăng, bắn pháo bông… 

Ban tổ chức yêu cầu các nghi lễ phải được thực hiện trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. 

HUYỀN ANH