Khảo sát di chỉ gốm Thanh Khơi lần thứ 3

THỨ HAI, 21/11/2022 15:32:03

Đoàn sẽ đào hố thám sát và tiến hành khai quật tại khu vực đã được khảo sát thực địa năm 2018.


Bảo tàng tỉnh tiếp nhận hiện vật khảo sát đào thám sát năm 2019 (ảnh tư liệu của Hoàng Hương bảo tàng tỉnh)

Từ ngày 16-29.11, đoàn công tác của Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Quốc gia Gwangju (Hàn Quốc) khảo sát di tích lò gốm Thanh Khơi tại xã Yết Kiêu (Gia Lộc). Đoàn sẽ đào hố thám sát và tiến hành khai quật tại khu vực đã được khảo sát thực địa năm 2018, nhằm xác nhận đặc điểm địa hình và tìm hiểu cấu trúc khu lò nung.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Bảo tàng tỉnh cử cán bộ tham gia phối hợp với đoàn trong quá trình khảo sát tại di chỉ; xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phương án bảo quản, lưu giữ 71 hiện vật thu được trong quá trình thám sát di chỉ gốm Thanh Khơi năm 2019 do Bảo tàng Lịch sử quốc gia bàn giao. UBND huyện Gia Lộc chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Yết Kiêu tạo điều kiện, cử cán bộ chuyên môn phối hợp đoàn công tác trong quá trình khảo sát tại địa phương.
 
PV