Hồn quê xứ Đông

THỨ SÁU, 27/01/2023 18:35:10

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến cho làng quê Hải Dương một diện mạo mới, ngày càng khang trang, hiện đại, song vẫn còn đó những dấu tích của làng quê cũ, những phong tục, tập quán đã trở thành hồn quê mãi không phai trong tâm thức bao người.