Thể hiện rõ hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương

THỨ TƯ, 19/01/2022 19:26:48

​Chiều 19.1, Sở Công thương tổ chức hội nghị công bố danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho Sở Công thương
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Sở Công thương phải thể hiện rõ hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương. Triển khai thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tham mưu ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng, thống nhất vì sự phát triển chung. Triển khai thực hiện lộ trình hiện đại hóa hành chính, ứng dụng Chính phủ điện tử, quán triệt tư tưởng lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm để phục vụ. Tập trung xúc tiến thương mại các nhóm hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề.

Năm 2021, Sở Công thương đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương án, kịch bản phát triển công nghiệp, thương mại phù hợp tình hình diễn biễn của dịch bệnh và tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ. Do vậy, sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tiếp tục có nhiều chuyển biến đậm nét, đóng vai trò là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương tiếp tục được tăng cường. Hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại được triển khai kịp thời, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nhiệp năm 2020
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản trao quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp năm 2020 cho 8 cá nhân; trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 cho 50 sản phẩm.

HUYỀN TRANG