​Công ty CP Trung Kiên nâng vốn đầu tư nhà máy sản xuất bao bì số 3 lên hơn 525 tỷ đồng

THỨ NĂM, 24/11/2022 15:21:37

UBND tỉnh vừa chấp thuận điều chỉnh Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì Trung Kiên số 3 của Công ty CP Trung Kiên (Kim Thành) về tổng mức đầu tư, diện tích sử dụng và quy mô dự án.

Theo đó, quy mô dự án sản xuất 6.000 tấn vỏ bao BOPP/năm, 2.995 tấn vỏ bao Jumbo, tăng gấp đôi kế hoạch ban đầu. Diện tích sử dụng từ hơn 37.800m2 giảm còn 37.650 m2. Tổng mức đầu tư dự án từ gần 303 tỷ đồng lên hơn 525 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Trung Kiên xây dựng và đưa dự án vào hoạt động đồng bộ trước tháng 11.2024.
HOÀNG LINH