Chưa có cơ sở kết luận Công ty Nice Ceramic xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường

THỨ SÁU, 20/05/2022 08:08:55

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 25.4 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường đã tiến hành quan trắc khí thải 2 tháp sấy phun của Công ty TNHH Nice Ceramic trong khu công nghiệp Cộng Hòa (Chí Linh).

Kết quả phân tích 2 đợt lấy mẫu cho thấy, các mẫu khí thải có thông số khí thải như CO, NOx, SO2, bụi tổng đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, áp dụng mức B. Như vậy, chưa có cơ sở để kết luận công ty này xả khói, bụi gây ảnh hưởng đến môi trường.

Trước đó, một số người dân của khu dân cư Vĩnh Long, phường Văn Đức (Chí Linh) phản ánh hoạt động nhà máy gạch của Công ty TNHH Nice Ceramic gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. 

Công ty TNHH Nice Ceramic được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp trong khu công nghiệp Cộng Hòa từ năm 2014, công suất 30 triệu m2/năm. Dự án của công ty được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 9.2015. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường vào tháng 4.2021. 

PV