Quy định mới về hoạt động của khu công nghiệp

THỨ NĂM, 29/09/2022 15:02:17

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15.7.2022 có nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động của khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế.

Về điều chỉnh KCN

Khoản 7 điều 7 Nghị định bổ sung quy định điều chỉnh KCN như sau: UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích lập quy hoạch xây dựng KCN nếu không thay đổi địa bàn cấp huyện trong các trường hợp sau đây:

- Điều chỉnh địa điểm, điều chỉnh quy mô diện tích của KCN nhưng không quá 2% và không quá 6 ha so với quy mô diện tích của KCN đã được xác định trong Danh mục các KCN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Điều chỉnh địa điểm, điều chỉnh quy mô diện tích của KCN không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này nhưng không quá 10% và không quá 30 ha so với quy mô diện tích của KCN đã được xác định trong Danh mục các KCN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư

Về diện tích KCN: KCN có quy mô diện tích trên 500 ha phải được phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn, mỗi giai đoạn không quá 500 ha;

KCN có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô diện tích đất trồng lúa trên 200 ha ở vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long phải được phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn, mỗi giai đoạn không chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô diện tích đất trồng lúa quá 200 ha.

KCN thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên kết ngành với tổng vốn đầu tư của các dự án trong cụm liên kết ngành tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la Mỹ hoặc 45.000 tỷ đồng được xem xét đầu tư giai đoạn đầu có quy mô diện tích không quá 1.000 ha.

Về tỷ lệ lấp đầy

Nghị định bổ sung quy định không bắt buộc áp dụng điều kiện về tỷ lệ lấp đầy trong một số trường hợp như: tổng diện tích đất tự nhiên của các KCN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dưới 1.000 ha; KCN thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư; dự án hạ tầng KCN hoạt động theo các loại hình KCN sinh thái, KCN hỗ trợ, KCN chuyên sâu, KCN khoa học công nghệ.

KCN phải dành tối thiểu 5 ha đất hoặc tối thiểu 3% tổng diện tích đất công nghiệp của khu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo…

Ngoài ra, phải có quỹ đất tối thiểu bằng 2% tổng diện tích của các KCN trong Danh mục các KCN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong KCN.
KT (tổng hợp)