​Giải phóng mặt bằng được 114 ha dự án khu công nghiệp Gia Lộc

THỨ NĂM, 29/09/2022 08:22:29

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lộc, đến ngày 28.9, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 114 ha để thực hiện dự án khu công nghiệp Gia Lộc.

Còn hơn 60 ha nằm trên địa phận các xã Hoàng Diệu, Toàn Thắng và thị trấn Gia Lộc chưa GPMB xong do một số hộ dân tự ý chuyển nhượng đất, chưa đồng ý với phương án kiểm đếm, bồi thường. Diện tích này chủ yếu ở thị trấn Gia Lộc với 59,2 ha. Các phòng, ban chuyên môn của huyện đang tiến hành rà soát nguồn gốc đất, diện tích, số nhân khẩu để tiến hành kiểm đếm.

Huyện Gia Lộc phấn đấu trong năm 2022 sẽ hoàn thành GPMB dự án khu công nghiệp Gia Lộc để bàn giao cho chủ đầu tư.
ĐQ