Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV tăng 14,2%

THỨ SÁU, 31/12/2021 11:23:20

Tính chung cả quý IV, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa tăng cao nhất với 46,6%.


Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV tăng 14,2%

Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 so với cùng kỳ năm trước tăng2,9%; trong đó ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,8%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2%; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 1,4%.

Tính chung cả quý IV, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa tăng cao nhất với 46,6%.

Một số ngành sản xuất chủ lực của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020 là ngành sản xuất và phân phối điện (quý IV tăng 63,5%, cả năm tăng 46,6%); ngành sản xuất kim loại (quý IV tăng 23,4%, cả năm tăng 19,4%); ngành sản xuất xe có động cơ (quý IV tăng 10,9%, cả năm tăng 16,7%); ngành sản xuất than cốc (quý IV tăng 25,8%, cả năm tăng 20,7%; ngành sản xuất trang phục (quý IV tăng 19,9%, cả năm tăng 12,1%)...

Ngoài nguyên nhân tác động tích cực từ việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ dẫn đến giao thương thuận lợi, còn do một số dự án lớn đến thời kỳ hoạt động thương mại; các địa phương, sở, ngành có nhiều giải pháp cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

PV