20 cơ sở đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ khuyến công

THỨ NĂM, 29/09/2022 20:16:00

Hầu hết các đơn vị được khảo sát đều có nhu cầu về đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và mở rộng sản xuất nhằm thay thế máy móc cũ, công nghệ lạc hậu kém hiệu quả.

Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công thương) phối hợp khảo sát thực tế tại cơ sở để xem xét hỗ trợ khuyến công
Trong tháng 9, Phòng Quản lý công nghiệp phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) tiến hành khảo sát 29 HTX, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại 12 huyện, thị xã, thành phố để lựa chọn, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ khuyến công năm 2022, tổng hợp trình hội đồng thẩm định.

Qua khảo sát cho thấy, đa số các đơn vị, cơ sở đáp ứng các yêu cầu về đăng ký ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, diện tích nhà xưởng, máy móc thiết bị, số lượng lao động… Hầu hết các đơn vị được khảo sát đều có nhu cầu về đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và mở rộng sản xuất nhằm thay thế máy móc cũ, công nghệ lạc hậu kém hiệu quả bằng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại và giảm công lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Bước đầu cơ quan chức năng đánh giá có 20 cơ sở đủ điều kiện xem xét trình hội đồng thẩm định.
PV