2 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước kinh doanh thua lỗ

THỨ TƯ, 06/07/2022 11:37:48

Hải Dương có 2 trong tổng số 5 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước kinh doanh thua lỗ năm 2021.

Theo Sở Tài chính, tỉnh có 2 trong tổng số 5 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước kinh doanh thua lỗ năm 2021.

Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương lỗ 5,751 tỷ đồng do 6 tháng cuối năm 2021 tỉnh không đặt hàng thực hiện cung ứng dịch vụ vì chưa có chính sách hỗ trợ đàn lợn cho các hộ chăn nuôi. Doanh nghiệp chưa linh hoạt trong việc điều hành, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh.

Công ty Thương mại dịch vụ Hải Dương lỗ 213 triệu đồng do doanh nghiệp đang trong kế hoạch sắp xếp lại mô hình, không chủ động kinh doanh.

2 doanh nghiệp này còn có dấu hiệu mất an toàn về tài chính khi lỗ lũy kế đến hết năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương là 8,342 tỷ đồng, Công ty Thương mại dịch vụ Hải Dương là 8,678 tỷ đồng.

Ngoài 2 công ty trên, tỉnh còn 3 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là các Công ty TNHH một thành viên: Xổ số kiến thiết Hải Dương, Khu công nghiệp Lai Vu và Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương.

PV