1.947 hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện khu công nghiệp Kim Thành

THỨ NĂM, 24/11/2022 08:35:36

Đến ngày 23.11, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Kim Thành đã rà soát được 1.947 hộ dân có đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành.

Huyện Kim Thành đã kiểm kê 342 hộ có cây cối hoa màu và tài sản trên đất tại các thôn An Bình, Bùng Dựa (xã Tuấn Việt). Các hộ còn lại, huyện vẫn tiếp tục triển khai công tác kiểm đếm. Trong quá trình rà soát nguồn gốc đất, huyện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do một số hộ dân tự ý đổi ruộng trong và ngoài phạm vi dự án; nhiều hộ không đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ; chuyển nhượng, mua bán đất trái quy định. Hồ sơ giao ruộng của xã Thượng Vũ cho các hộ dân bị thất lạc, có hộ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 96 hộ dân ở xã Tuấn Việt có đất khó canh tác cũng đề nghị được thu hồi trong dịp này...

Khu công nghiệp Kim Thành có tổng diện tích 164,98 ha nằm trên địa bàn các xã Tuấn Việt, Cổ Dũng và Thượng Vũ. Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp này là Công ty CP Coma 18.
ĐỖ QUYẾT