TP Hồ Chí Minh dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ ngày 22.10

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề xuất cho phép triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi trên địa bàn bắt đầu từ ngày 22.10.