Toàn bộ F1 và người dân trong các khu phong tỏa ở Nam Sách đều âm tính lần 3, lần 2

Tính đến ngày 26.10, toàn bộ 14 trường hợp F1 đã âm tính lần 3 và người dân trong hai khu vực phong tỏa ở thị trấn Nam Sách liên quan tới ca bệnh N.T.K.H. âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.