Lo ngại sốt xuất huyết, tay chân miệng... bùng phát, Bộ Y tế yêu cầu quyết liệt phòng, chống dịch

Bộ Y tế đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022.