Thêm 2 ca mắc Covid-19 mới

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 19.10, Hải Dương có thêm 2 ca mắc Covid-19 mới.