Cẩm Giàng yêu cầu thực hiện nghiêm việc cấp ủy dự sinh hoạt Đảng tại cơ sở

Thường trực Huyện ủy Cẩm Giàng đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc cấp ủy dự sinh hoạt tại các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở.