Tặng quà nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các đơn vị ở Cẩm Giàng, Kinh Môn đã trao tổng số 42 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.