Lực lượng vũ trang tỉnh hỗ trợ xây dựng 19 "nhà tình nghĩa", "nhà đồng đội"

Năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh hỗ trợ xây dựng 19 "nhà tình nghĩa", "nhà đồng đội" tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.