Tuổi trẻ Thanh Miện tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên

Đoàn viên thanh niên huyện Thanh Miện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng Thanh niên.