Các cấp Hội Chữ thập đỏ phối hợp hỗ trợ trên 31,3 tỷ đồng cho người khó khăn

6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh huy động nguồn lực trợ giúp 52.444 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 31,3 tỷ đồng, tăng 19.204 lượt người và 14,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.