Phải làm gì để được nhận tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Hỏi: Theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24.9.2021, tôi thuộc diện được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vậy tôi phải làm những thủ tục gì để nhận được tiền?