Bán nhà thừa kế chung của cha mẹ thế nào nếu một người con phản đối?

Cha mẹ (đã mất) có 5 người con, nay 4 anh em chúng tôi muốn bán căn nhà của gia đình nhưng người em thứ 3 đang ở đây không đồng ý.