Có được kết hôn lại với chồng cũ?

Hỏi: Sau khi kết hôn khoảng 2 năm, tôi đã ly hôn với chồng. Nay muốn quay lại với chồng cũ, tôi có được đăng ký kết hôn?