Làm ở đơn vị sự nghiệp công lập có được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ?

Hỏi: Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Xin hỏi, tôi có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không?