Mang dao trong cốp xe nhằm phòng thân khi đi đường có bị phạt?

Hỏi: Vì tính chất công việc, tôi đi làm hay về khuya nên định để dao trong cốp xe đề phòng không may gặp cướp thì có thể lấy dao ra tự vệ. Như vậy, tôi có bị phạt hay không?