Truy cập "web đen" có bị công an phạt không?

Hỏi: Em trai đang tuổi dậy thì nhiều lần mượn máy tính của tôi để truy cập các trang web đồi trụy. Khi vào các trang đó thì có những lúc trang tự chuyển sang web game bài, sau đó màn hình hiện lên cảnh báo của nhà chức trách.