Chân dung tình báo viên đào tẩu khỏi Liên Xô và châm ngòi Chiến tranh Lạnh

Một nhân viên tình báo Liên Xô đã tiết lộ quy mô lớn của mạng lưới điệp viên Liên Xô hoạt động ở phương Tây, dẫn tới cái chết của nhiều người ở cả hai phe trong cuộc Chiến tranh Lạnh.