Kết quả bước đầu của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh được thành lập cách đây hơn 1 năm và chịu sự quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.