Khảo sát 24 trường học tham gia dự án bóng đá cộng đồng

Từ ngày 18-22.1, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp đại diện Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) và dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) khảo sát 24 trường trong tỉnh tham gia dự án bóng đá cộng đồng.