Sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022

Theo đại diện Ban tổ chức, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị sân bãi, cơ sở vật chất, dụng cụ phục vụ đã sẵn sàng, đảm bảo kỳ đại hội diễn ra thành công.