Hàn Quốc tiến hành điều tra cựu Tổng thống Moon Jae-in

Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc cuối tháng 9 đã thông báo cho cựu Tổng thống Moon Jae-in về việc điều tra vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Triều Tiên bắn chết.