Phạt TikToker Nờ Ô Nô 7,5 triệu đồng

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt TikToker Nờ Ô Nô 7,5 triệu đồng vì đăng tải loạt video có nội dung không tôn trọng người già neo đơn.