Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thăm, chúc Tết tại Hải Dương

Lãnh đạo Quân khu 3 và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy thống nhất trong năm 2022 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện tốt nhất để cùng hoàn thành nhiệm vụ.