Xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian qua, ngành Thanh tra đã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện để ban hành nhiều Kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra tồn đọng từ những năm trước đây.