Một loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đồng Nai bị kỷ luật và đề nghị kỷ luật

Liên quan đến các vi phạm ở Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với 1 người và khai trừ Đảng với 4 người.