16 nhà thiết kế Việt mở màn Tuần lễ Thời trang Thái Lan 2022

Lần đầu tiên, bộ sưu tập thời trang mở màn cho Tuần lễ Thời trang Thái Lan 2022 được thực hiện bởi 16 nhà thiết kế trẻ Việt Nam.