Hải Dương xuất hiện thêm biến thể BA.5.3 của Omicron

Sau biến thể BA.5.2, Hải Dương tiếp tục ghi nhận bệnh nhân mắc Covid-19 biến thể BA.5.3 của Omicron.