Báo Anh nói Jack Ma đang sống ẩn dật ở Tokyo

Tỷ phú Jack Ma đang sống ẩn dật, hạn chế tiếp xúc công chúng trong gần 6 tháng qua ở thủ đô Nhật Bản, theo Financial Times.