Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ đói nghèo và di cư trên quy mô chưa từng có

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, trong năm 2021, có tới 828 triệu người (hay gần 10% dân số thế giới) bị thiếu ăn, tăng 46 triệu người so với năm 2020 và tăng 150 triệu người so với năm 2019.