Kinh Môn tổ chức thi ảnh ''Sắc xanh thanh niên tình nguyện''

Sáng 15.10, Thị đoàn Kinh Môn trao giải Cuộc thi ảnh "Sắc xanh thanh niên tình nguyện" và tuyên dương đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19.