Đề xuất không tổ chức phần hội tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh không tổ chức các hoạt động hội tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.