Dùng căn cước giả thi hộ ở Hà Nội với giá 4 triệu đồng

Cơ quan chức năng vừa phát hiện hai trường hợp thi hộ đều sử dụng căn cước công dân và giấy chứng minh nhân dân giả trong kỳ thi đánh giá năng lực tại Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.