Hành lang giao thông qua thị tứ Phủ đã thông thoáng

Lực lượng chức năng của huyện Bình Giang đã giải tỏa hành lang an toàn giao thông khu vực đường tỉnh 392 đoạn qua thị tứ Phủ, xã Thái Học (Bình Giang).