Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét từ đêm 21.10

Không khí lạnh đang suy yếu dần, nhưng từ đêm 20.10, sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa khiến nhiệt độ giảm trở lại. Từ đêm 21-23.10, Bắc Bộ chuyển rét.