Đêm 25.3, Hải Dương đón không khí lạnh

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đêm 25.3 khu vực Hải Dương trời chuyển lạnh.