Tứ Kỳ dự kiến hỗ trợ 300.000 đồng/hộ dân tham gia mô hình phân loại rác thải tại nguồn

Năm 2022, huyện Tứ Kỳ triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở 4 xã gồm Quảng Nghiệp, Quang Phục, Minh Đức và Tân Kỳ.