Kiến nghị trích Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ lao động

Đại diện VCCI, hiệp hội kiến nghị trích Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, miễn giảm phí công đoàn, giãn đóng BHXH để hỗ trợ doanh nghiệp, giữ việc cho công nhân.