Tặng quà công nhân và con công nhân, lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức tặng 143 suất quà hỗ trợ cho công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.