Hỗ trợ toàn diện cho lao động sang Nhật làm việc

Chính phủ hai nước đang tích cực hợp tác để bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống, làm việc.