Lúa bị nhiễm mặn ở Tứ Kỳ đã hồi phục và phát triển tốt

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tứ Kỳ, đến ngày 25.3, toàn bộ diện tích lúa đông xuân bị chết và ảnh hưởng bởi nhiễm mặn mặt ruộng đã hồi phục và phát triển tốt.