Hải Dương giải ngân vốn đầu tư công đạt 63,6%

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối tháng 11.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của Hải Dương mới đạt 63,6%.