Đề xuất miễn toàn bộ học phí THCS trên toàn quốc từ năm học 2022 - 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc, từ năm học 2022-2023.