Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15

Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu-15 vào đêm 29.11, đưa 3 phi hành gia lên không gian trong sứ mệnh cuối cùng của giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ.